Dane statystyczne na dzień 31.12.2014 r.

6 lutego 2015

Do dnia 31.12.2014 r.:

  • łącznie w projekcie udział wzięło 116 os., 110 os. zakończyło udział w projekcie, 1 os. przerwała udział w projekcie, 5 os. kontynuuje udział w projekcie.
  • na liście rezerwowej kandydatów na uczestników projektu, łącznie do dnia 31.12.2014 r. znajdowało się 312 osób.
  • sporządzono 116 kwestionariuszy osobowych,
  • opracowano 115 Kart potrzeb i możliwości uczestnika projektu wraz z Bilansem potrzeb i możliwości oraz 116 Indywidualnych Planów Działania,
  • zredagowano 116 Bilansów potencjału zawodowego oraz 116 Indywidualnych Planów Zawodowych,
  • odbyło się 540 godzin konsultacji prawnych oraz 1080 godzin konsultacji psychologicznych,
  • odbyło się sześć edycji Kursu umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych,
  • w 26 spotkaniach informacyjno – promocyjnych w jednostkach penitencjarnych udział wzięło 581 osadzonych oraz 44 funkcjonariuszy służby więziennej.
Opublikowano w Bez kategorii
© 2012 Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" - Wszystkie Prawa Zastrzeżone | Projekt i Realizacja: Paweł Szwak