Dane stytystyczne na dzień 30.06.2014 r.

10 lipca 2014

Do dnia 30.06.2014 r.:

  • łącznie w projekcie udział wzięło 91 os., 79 os. zakończyło udział w projekcie, 1 os. przerwała udział w projekcie, 11 os. kontynuuje udział w projekcie.
  • na liście rezerwowej kandydatów na uczestników projektu, łącznie do dnia 30.06.2014 r. znajdowało się 260 osób.
  • sporządzono 91 kwestionariuszy osobowych,
  • opracowano 91 Kart potrzeb i możliwości uczestnika projektu wraz z Bilansem potrzeb i możliwości oraz 91 Indywidualnych Planów Działania,
  • zredagowano 91 Bilansów potencjału zawodowego oraz 91 Indywidualnych Planów Zawodowych,
  • odbyło się 420 godzin konsultacji prawnych oraz 840 godzin konsultacji psychologicznych,
  • odbyło się pięć edycji Kursu umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych,
  • w 24 spotkaniach informacyjno – promocyjnych w jednostkach penitencjarnych udział wzięło 521 osadzonych oraz 41 funkcjonariuszy służby więziennej.
Opublikowano w Bez kategorii
© 2012 Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" - Wszystkie Prawa Zastrzeżone | Projekt i Realizacja: Paweł Szwak