Doradca zawodowy – oferta pracy

20 marca 2015

Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”, prowadzące Dom Socjalny dla Mężczyzn z siedzibą przy ul. Reymonta 10 we Wrocławiu, poszukuje pracownika na stanowisko Doradcy Zawodowego w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pn.: „Wychodzenie wciąga 2 – program pozytywnych zmian dla osób opuszczających jednostki penitencjarne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoba na stanowisku doradcy zawodowego zatrudniona będzie na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 40 godzin miesięcznie (praca od poniedziałku do piątku).

Okres zatrudnienia: 01.04.2015 – 30.05.2015

Zakres obowiązków:

- przeprowadzanie analizy predyspozycji zawodowych;

- wprowadzanie właściwych działań aktywizujących;

- wdrażanie zmian;

- monitoring podejmowanego zatrudnienia;

- gruntowna analiza lokalnego rynku pracy;

- prowadzenie niezbędnych czynności administracyjnych.

Wymagania:

- stosowne kwalifikacje zawodowe (wykształcenie pedagogiczne – poradnictwo zawodowe z elementami doradztwa zawodowego, studia podyplomowe – doradztwo zawodowe lub licencja doradcy zawodowego);

- minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego (warunek konieczny);

- minimum dwuletnie doświadczenie w realizowaniu projektów współfinansowanych z EFS (warunek konieczny);

- doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie (mile widziane);

- znajomość specyfiki pracy w organizacji pozarządowej;

- dyspozycyjność;

- punktualność;

- inicjatywa w działaniu;

- siła przekonywania, charyzma;

- umiejętność pracy w zespole;

- komunikatywność;

- odpowiedzialność, zdecydowanie;

- bardzo dobra organizacja czasu pracy;

- konsekwencja.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu, listu motywacyjnego oraz wyceny zlecenia na adres mailowy: stowarzyszenie@ludzieludziom.pl do dnia 27.03.2015 r.

Stowarzyszenie informuje, iż skontaktuje się z wybranymi kandydatami.

Opublikowano w Bez kategorii
© 2012 Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" - Wszystkie Prawa Zastrzeżone | Projekt i Realizacja: Paweł Szwak