Konsultant psychologiczny – oferta pracy

20 marca 2015

Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”, prowadzące Dom Socjalny dla Mężczyzn z siedzibą przy ul. Reymonta 10 we Wrocławiu, poszukuje psychologa na stanowisko Konsultant psychologiczny w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pn.: „Wychodzenie wciąga 2 – program pozytywnych zmian dla osób opuszczających jednostki penitencjarne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoba na stanowisku Konsultanta psychologicznego zatrudniona będzie na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 40 godzin miesięcznie.

Okres zatrudnienia: 01.04.2015 – 30.05.2015

Zakres obowiązków:

- wsparcie psychologiczne,

- motywowanie do zmiany sytuacji życiowej,

- kierowanie do poradni właściwych związanych z uzależnieniami, zdrowiem psychicznym i in.

Wymagania:

- wykształcenie psychologiczne;

- minimum roczne doświadczenie w realizowaniu projektów współfinansowanych z EFS (warunek konieczny);

- inicjatywa w działaniu;

- umiejętność pracy w zespole;

- komunikatywność;

- odpowiedzialność, zdecydowanie;

- bardzo dobra organizacja czasu pracy;

- konsekwencja.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu, listu motywacyjnego oraz wyceny zlecenia (zł/h) na adres mailowy: stowarzyszenie@ludzieludziom.pl do dnia 27.03.2015 r.

Stowarzyszenie informuje, iż oferty, które nie będą zawierały wyceny przedmiotowego zlecenia oraz precyzyjnego wyszczególnienia posiadania minimum rocznego doświadczenia w realizowaniu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, nie będą brane pod uwagę.

Stowarzyszenie ponadto informuje, iż skontaktuje się jedynie z wybranymi kandydatami.

Opublikowano w Bez kategorii
© 2012 Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" - Wszystkie Prawa Zastrzeżone | Projekt i Realizacja: Paweł Szwak