Jednostki penitencjarne

Obserwacja zachowań społecznych oraz postaw charakteryzujących osoby opuszczające jednostki penitencjarne zrodziła ideę zbudowania pomostu pomiędzy rzeczywistością penitencjarną a rzeczywistością społeczną, jaką zastają osadzeni po jej opuszczeniu. Stąd w jednostkach penitencjarnych realizowane są spotkania osadzonych z wolontariuszami i pracownikami Stowarzyszenia oraz projekty edukacyjne. Takie działania mają na celu przeciwdziałanie determinizmowi społecznemu i zachęcenie do zmiany postawy życiowej osadzonego z biernej na aktywną. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z 14 jednostkami penitencjarnymi (8 zakładami karnymi i 6 aresztami śledczymi) z terenu Dolnego Śląska.

© 2012 Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" - Wszystkie Prawa Zastrzeżone | Projekt i Realizacja: Paweł Szwak