Kurs umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych

Kurs umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych odbywał się cyklicznie w trakcie trwania projektu. Harmonogram realizacji Kursu obejmował 7 jego edycji: marzec, czerwiec, październik 2013/2014 r.; luty 2015 r., w których łącznie udział wzięło 62 uczestników.

Uczestnicy Kursu:

Uczestnikami Kursu były osoby bezdomne opuszczające jednostki penitencjarne na terenie woj. dolnośląskiego (do 3 m-cy od ich opuszczenia), wyłączenie przebywające w Domu Socjalnym dla Mężczyzn, wcześniej zrekrutowane do projektu. Do uczestnictwa w Kursie kierowani byli ci uczestnicy, u których Doradca zawodowy, po dokonaniu analizy predyspozycji zawodowych, zdiagnozował taką potrzebę.

Zakres merytoryczny Kursu:

 1. Warsztaty psychoedukacyjne,
 2. Trening kompetencji zawodowych,
 3. Emisja i ekonomia głosu,
 4. Podniesienie wiedzy prawnej z zakresu praw i obowiązków pracowniczych.

Cel Kursu:

 1. Kształtowanie oraz podniesienie umiejętności psychospołecznych
 2. Kształtowanie oraz podniesienie indywidualnych kompetencji zawodowych
 3. Podniesienie samooceny i zaufania do własnych możliwości
 4. Zwiększenie otwartości na wyzwania związane z poszukiwaniem zatrudnienia

Formy prowadzenia zajęć:

 1. Wykłady,
 2. Case-study,
 3. Ćwiczenia, w  tym: relaksacyjne, oddechowe, oddechowo-głosowe.

Warunki ukończenia Kursu:

Warunkiem ukończenia Kursu było regularne, punktualne, aktywne uczestnictwo w zajęciach, potwierdzone wpisem na liście obecności w co najmniej 75% godzin zajęć oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu Kursu.

Kwalifikacje po ukończeniu Kursu:

Udział w Kursie pozwalał na kształtowanie oraz podniesienie umiejętności psychospołecznych oraz indywidualnych kompetencji zawodowych, podniesienie samooceny i zaufania do własnych możliwości, zwiększenie otwartości na wyzwania związane z poszukiwaniem zatrudnienia.

Po zakończeniu Kursu, jego uczestnicy otrzymali Certyfikat uczestnictwa w Kursie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych organizowanym  w ramach projektu: ”Wychodzenie wciąga 2 – program pozytywnych zmian dla osób opuszczających jednostki penitencjarne”. Uczestnictwo w Kursie nie uprawniało do nabycia oraz zmiany kwalifikacji.

I EDYCJA 14.03 – 15.03.2013 r.      (zobacz więcej…)

II EDYCJA  18.06 – 19.06.2013 r.      (zobacz więcej…)

III EDYCJA  22.10 – 23.10.2013 r.      (zobacz więcej…)

IV EDYCJA 24.03 – 25.03.2014 r.    (zobacz więcej…)

V EDYCJA 24.06 – 25.06.2014 r.     (zobacz więcej…)

VI EDYCJA 23.10 – 24.10.2014 r.     (zobacz więcej…)

VII EDYCJA 19.02 – 20.02.2015 r.     (zobacz więcej…)

© 2012 Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" - Wszystkie Prawa Zastrzeżone | Projekt i Realizacja: Paweł Szwak