O projekcie

Projekt „Wychodzenie wciąga 2 – program pozytywnych zmian dla osób opuszczających jednostki penitencjarne” skierowany jest do bezdomnych mężczyzn opuszczających zakłady karne i areszty śledcze w województwie dolnośląskim (od 3 m-cy od ich opuszczenia). Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2012 r. do 30.06.2015 r.

Celem projektu było generowanie pozytywnych zmian u osób, o których mowa powyżej, autorską metodą dekompresji społecznej. Metoda ta zakłada możliwość stopniowej aklimatyzacji, readaptacji do życia społecznego w zastanej rzeczywistości, pozwala na podjęcie działań mających na celu wskazanie właściwych wzorców zachowań negujących objawy przemocy, a przede wszystkim wykluczenia społecznego. Wsparcie oferowane uczestnikom projektu przewidywało spotkania informacyjno-promocyjne z osobami skazanymi i funkcjonariuszami służby więziennej w jednostkach penitencjarnych z terenu Dolnego Śląska, w trakcie których przekazane zostały informacje na temat w/w projektu oraz działalności naszego Stowarzyszenia. Projekt ponadto przewidywał aktywizację społeczną i zawodową, doradztwo zawodowe, konsultacje prawne i psychologiczne, udział w Kursie Umiejętności Społecznych i Kompetencji Zawodowych, obejmującym panele szkoleniowe z zakresu emisji i ekonomii głosu, treningu kompetencji zawodowych, podniesienia wiedzy prawnej, warsztatów psychoedukacyjnych.

Oddajemy do Państwa rąk broszurę podsumowującą realizację naszego projektu, który łatwy nie był…

Wychodzenie Wciąga 2 <– kliknij i pobierz


© 2012 Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" - Wszystkie Prawa Zastrzeżone | Projekt i Realizacja: Paweł Szwak