Rekrutacja

Rekrutacja uczestników przebiegała w sposób ciągły w okresie od 01.10.2012 r. do 30.05.2015 r., dwutorowo:

- bezpośrednio – w okresie od 01.10.2012 r. do 31.12.2013 r. odbyło się 30 spotkań informacyjno – promocyjnych z osadzonymi w jednostkach penitencjarnych na terenie województwa dolnośląskiego, na których będą obecni byli funkcjonariusze służby więziennej;

- pośrednio – przez cały okres trwania projektu utrzymywana była korespondencja z osadzonymi, którzy dobrowolnie, pisemnie zadeklarowali chęć zamieszkania w Domu Socjalnym dla Mężczyzn i uczestnictwa w projekcie oraz określili przyczynę braku możliwości powrotu do miejsca zamieszkania sprzed osadzenia.

© 2012 Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" - Wszystkie Prawa Zastrzeżone | Projekt i Realizacja: Paweł Szwak