Uczestnicy

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 130 bezdomnych bezrobotnych mężczyzn opuszczających jednostki penitencjarne na terenie województwa dolnośląskiego (do 3 miesięcy od ich opuszczenia) w wieku aktywności zawodowej w przedziale wiekowym pomiędzy 17. a 64. rokiem życia.

© 2012 Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" - Wszystkie Prawa Zastrzeżone | Projekt i Realizacja: Paweł Szwak